راهنمای خرید - بیگو استار

راهنمای خرید

ابتدا وارد اکانت بیگو لایو یا لایکی خود شوید و طبق تصاویر ذیل اطلاعات کاربری خود را جهت ثبت سفارش در بیگو استار وارد کنید.

BIGO LIVE

گام اول : Likee

گام دوم : Likee

گام سوم : Likee